Våra villkor:


  • Vi ansvarar ej för färgstänk & klistermärken pga skaderisk på ytskick
  • 10 dagars garanti för både ut & inflyttare
  • Ska finnas el & rinnande vatten
  • Avbokning ska ske minst 48h innan städning, i annat fall faktureras 500 kr inkl moms
  • Vi ansvarar ej för nikotinavlagringar
  • Vi förbehåller oss rätten att avbryta tjänsten om vi bedömmer att bostaden är utöver normalt skick. Vi kan utföra tjänsten mot extra debitering förutsatt att sanering ej behövs.
  • Alla våra tjänster utförs på kvällar samt helger utan extra debitering

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept